فرهنگ سازی و برگزاری روز رشت در دبستان شایسته

برگزاری مراسم با شکوه روز رشت در دبستان شایسته

جزئیات خبر

کاردستی و رنگ آمیزی به مناسبت وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه(س) کار نوگلهای پیش دبستانی

کاردستی ورنگ آمیزی به مناسبت وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه(س)

جزئیات خبر

حضور بانوی کار آفرین دکتر لیلا یوسفی در دانشگاه علوم تحقیقات تهران

حضور بانوی کار افرین دکتر لیلا یوسفی در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

جزئیات خبر

فرهنگ سازی و برگزاری مراسم فاطمیه در دبستان شایسته

فرهنگ سازی و برگزاری مراسم فاطمیه با دعوت از بازرسین محترم آموزش و پرورش

جزئیات خبر