پیشینه علمی و شغلی بانوی کار آفرین لیلا یوسفی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار
سوابق تحصیلی: فوق ادبیات فارسی، لیسانس مدیریت، فوق لیسانس مدیریت دولتی و دانشجوی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار
شغل فعلی: مدیر و موسس دبستان غیر دولتی شایسته
سوابق شغل قبلی: دبیر ادبیات فارسی و علوم اجتماعی در مدارس شهر رشت، دبیر امادگی دفاعی، امور تربیتی، دین و زندگی در هنرستان جهان دانش جانشین پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی در هنرستان جهان دانش 30 سال تجربه عملیاتی درخشانی را در مقاطع تحصیلی در آموزش و پرورش رشت به عنوان دبیر برتر لوح تقدیر کسب نموده ام